Skip to main content

Στη Think Different™ σκεφτόμαστε διαφορετικά, αναλύουμε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας think-different.gr και προστατεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται στο Think Different™, περισσότερα για τα οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πως Think Different™ δεσμεύεται να διασφαλίσει πως οι όροι χρήσης είναι κατανοητοί και πλήρως αναλυτικοί, ώστε να είστε και εσείς ενημερωμένοι, αλλά και εμείς είναι προστατευμένοι, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας

Όροι Χρήσης

Terms of Use

Έχοντας πρόσβαση και κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης που συντάχθηκαν και εφαρμόζονται βάση του συνόλου των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, είναι δεσμευτικοί. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του, σας προσφέρονται με την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων, συνθηκών και περιορισμών που περιγράφονται στη συνέχεια. Συμφωνείτε δε ότι για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και αρμόδια δικαστήρια, για την επίλυση αυτών των διαφορών, θα είναι τα δικαστήρια της Λάρισας.

1. Δημοσιευμένο περιεχόμενο

Creative Commons License

 1. To περιεχόμενο του ιστοτόπου https://think-different.gr αναπτύχθηκε από την Think Different™ και δημοσιεύεται υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Greece License.
 2. Δεν επιτρέπεται ολική η μερική αντιγραφή του περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου για κερδοσκοπική χρήση, μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου, για προσωπική ή δημόσια εμπορική χρήση. Σε περιπτώσεις μη κερδοσκοπικής ή μη εμπορικής χρήσης αρκεί να γίνεται μια αναφορά προς την https://think-different.gr ως πηγή προέλευσης με το σχετικό σύνδεσμο όπως ακριβώς δίνεται στη συνέχεια, με το αντίστοιχο τμήμα κώδικα που πηγάζει από την παραπάνω άδεια χρήσης.
 3. Όλοι οι βασικοί κανόνες που περιγράφονται και δημοσιεύονται υπό τους όρους της άδειας χρήσης στην Creative Commons License – Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα CC BY-NC-ND 3.0 GR Deed
 4. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε οπωσδήποτε μαζί μας. Το περιεχόμενο είναι πνευματική ιδιοκτησία της Think Different™ και προστατεύεται από τα σχετικά δικαιώματα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/93) και αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914) . Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος(ν.2121/93 ως ισχύει).
 5. Τα κείμενα, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προτροπή συγκεκριμένων πράξεων ή ενεργειών.

2. Trademarks

Η ονομασία Think Different™ και το γραφικό (λογότυπο) είναι κατατεθειμένα σήματα. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων.

3. Χρήση της υπηρεσίας

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα της Think Different™ σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Δεν επιτρέπεται η κακή χρήση των Υπηρεσιών όπως η προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή αλλαγής οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, η αντιγραφή, πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση του περιεχομένου και των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, η πρόσβαση με αυτοματοποιημένο ή άλλο τρόπο διαφορετικό σε σχέση με αυτόν που ορίζεται από τις διεπαφές στην ιστοσελίδα (χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων).

4. Φιλοξενία Ιστοσελίδων

 1. Η Think Different™ διαθέτει τον προσυμφωνημένο χώρο προς ενοικίαση, αποστέλλει έγγραφες οδηγίες στην ελληνική γλώσσα και τους κωδικούς πρόσβασης, μετά την καταβολή του προσυμφωνημένου ποσού, προπληρωμένου σε μηνιαία, 3μηνιαία, 6μηνιαία, ετήσια και διετή βάση.
 2. Ο πελάτης είναι ό ίδιος διαχειριστής και υπεύθυνος του παρεχόμενου χώρου φιλοξενίας και της λήψης των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και σε καμία περίπτωση η Think Different™. Ο πελάτης αναλαμβάνει τα θέματα ασφαλείας που απορρέουν από την χρήση και συμφωνεί ότι απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, για την άμεση ή έμμεση μετάδοση, προώθηση ή μεταφορά περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, αγενές, προκαλεί ή παραβιάζει τα δικαιώματα ατόμου, συνόλου, νόμου, όρου ή συμφωνητικού. Προωθεί προϊόν ή παράνομη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιέχει κακόβουλα αρχεία, προγράμματα ή τμήμα κώδικα που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν, καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία λογισμικού ή υλικού.
 3. Ο πελάτης που διακινεί πληροφορίες, παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα μέσω του διαδικτύου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την όποια ευθύνη απορρέει από την πράξη ή υπηρεσία του και πρέπει να έχει υπόψη του ότι η Think Different™, δεδομένης της φύσης και του όγκου των αρχείων και πληροφοριών, δεν αξιολογεί, δεν διορθώνει, δεν λογοκρίνει, δεν επεξεργάζεται όπως επίσης και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δική του ενέργεια και επιλογή. Ο πελάτης φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος την όποια ευθύνη απορρέει από τις πιο πάνω πράξεις και υπηρεσίες που παρέχει προς ή από τους πελάτες ή προς ή από τους επισκέπτες του.
 4. Ο χώρος φιλοξενίας διατίθεται για την παρουσίαση ιστοσελίδων και όχι το διαμοιρασμό αρχείων προς τρίτους (Warez)
 5. Ο πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα προβαίνει σε ενέργειες, που δεν γνωρίζει τα αποτελέσματά τους εκ των προτέρων. Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών φιλοξενίας, δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που προέρχονται από δική του υπαιτιότητα.
 6. Με ευθύνη του κάθε πελάτη και διαχειριστή ενός πακέτου φιλοξενίας, αρχεία που διατηρούνται στον χώρο φιλοξενίας, είναι απαραίτητο να σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία του ή των sites. Δεν επιτρέπεται η αρχειοθέτηση αντιγράφων (backup) των αρχείων της τρέχουσας ή παλαιότερης έκδοσης του ιστότοπου ή μεταφοράς του παλαιού site σε υποφακέλους.
  Σε κάθε περίπτωση ανίχνευσης αρχείων ή φακέλων που δεν σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία του site, θα διαγράφονται με ή χωρίς ενημέρωση.

4.1 Λόγοι τερματισμού ενός λογαριασμού πελάτη ή φιλοξενίας ιστοσελίδων μετά από καταγγελία τρίτου ή όχι.

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
 2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 3. Περιεχόμενα για ενήλικες – πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.
 4. Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, με e-mail με σκοπό διαφημιστικούς λόγους σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 6. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 7. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 8. Εγγραφή σε mailing list τρίτων χωρίς την έγκριση τους.
 9. Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites, που φιλοξενούνται σε server της Think Different™, μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Think Different™.
 10. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 11. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 12. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 13. Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, mp3, mp4, ταινιών και μουσικής οποιασδήποτε μορφής.
 14. Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (Warez, Torrent …).
 15. Δημιουργία λογαριασμού πελάτη στην Think Different™ με ψευδή, ελλειπή ή παραπλανητικά προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία επικοινωνίας.
 16. Σε αποδεδειγμένη παραβίαση όλων των παραπάνω λόγων της παραγράφου, ο λογαριασμός από το οποίο προκλήθηκε η παραβίαση, τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση ή υποχρέωση επιστροφής του πιθανού υπολοίπου ποσού φιλοξενίας.

4.2 Ασφάλεια

 1. Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Think Different™ χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας, κωδικοποιείται πριν μεταδοθεί και στην συνέχεια διερευνάτε η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.
 2. Η διαφύλαξη των προσωπικών κωδικών πρόσβασης, σε ασφαλές σημείο, αποτελεί ευθύνη του κάθε πελάτη.
 3. Για την ασφάλεια των αρχείων που φιλοξενούνται από την Think Different™, έχει τεθεί επικουρικά σε λειτουργία σύστημα λήψης αντιγράφων ημέρας και εβδομάδας. Η φύλαξη των αντιγράφων ασφαλείας, γίνεται σε ειδικά γι αυτό το λόγο συστήματα αποθήκευσης (storage systems). Τα αντίγραφα αυτά δεν μπορούν να αποτελούν σε καμία περίπτωση την απόλυτη εγγύηση, ως σημείο επαναφοράς, για την όποια δυσλειτουργία προκληθεί, μετά από κακό χειρισμό του πελάτη ή κακόβουλη επίθεση. Ο κάθε πελάτης και ιδιοκτήτης ενός λογαριασμού φιλοξενίας, έχει ο ίδιος την υποχρέωση και την ευθύνη, της λήψης αντιγράφων των αρχείων και των βάσεων δεδομένων, μέσα από το διαχειριστικό του περιβάλλον. Για την ασφάλεια των δεδομένων προτείνεται η αποθήκευση τοπικά, στον προσωπικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για την παραπάνω αποθήκευση παρέχεται από τον πελάτη στην Think Different™, η ρητή εξουσιοδότηση και εντολή, για οτιδήποτε προκύπτει από την εγγραφή του και την αποδοχή των όρων του παρόντος. Τα αντίγραφα ασφαλείας που λαμβάνονται από την Think Different™, με το σύστημα λήψης αντιγράφων, σε όλο το διάστημα ενός ενεργού λογαριασμού φιλοξενίας, δεν είναι διαθέσιμα μετά την διακοπή του λογαριασμού φιλοξενίας και την διακοπή της συνεργασίας με την Think Different™. Σε καμία των περιπτώσεων δεν παραδίδονται, διανέμονται ή αποστέλλονται στον πελάτη. Ο κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων, μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης ενός ενεργού λογαριασμού φιλοξενίας.
 4. Τέλος o πελάτης συμφωνεί να ελέγχει και να αναβαθμίζει άμεσα το κάθε script ή εφαρμογή που έχει εγκαταστήσει στην πιο πρόσφατη έκδοσή του. Λογαριασμοί που τρέχουν μη επικαιροποιημένα ή ανασφαλή scripts και ανιχνεύονται από το σύστημά μας, θα απενεργοποιούνται με ταυτόχρονη ενημέρωση, έως ότου ο πελάτης προχωρήσει σε αναβάθμιση ή διαγραφή.

4.3 E-mail

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet.
Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:

 1. Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
 2. Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
 3. Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της Think Different™ μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Think Different™.
 4. Σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ισχύοντα, μετά από σύσταση του data center για αποστολή spam mail, τερματίζεται ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς ουδεμία προειδοποίηση.

4.4 Spam Mails και Ελληνική Νομοθεσία

Η μαζική αποστολή emails με σκοπό την όποιας μορφής προβολή ή ενημέρωση για υπηρεσίες ή προϊόντα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία. Θεωρητικά η μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) επιτρέπετε μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email του αποστολέα. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το SPAM στην Ελλάδα αναφέρει :
https://www.dpa.gr/enimerwtiko/thematikes_enotites/proothisiproiontwn/hlektronika_mesa_proothisi

4.5 Χρήση πόρων Κοινόχρηστης Φιλοξενίας (Shared hosting)

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση, των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

 1. Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης (RAM) του server, τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του κάθε server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο λογαριασμό του πελάτη, ξεπερνούν την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά, ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Αν μετά την ενημέρωση, ο λογαριασμός του πελάτη, συνεχίζει να παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση των συνολικών πόρων του server, τότε η Think Different™ διατηρεί το δικαίωμα, να τερματίσει τις διεργασίες ή το λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη, χωρίς άλλη σχετική ενημέρωση ή υποχρέωση επιστροφής του πιθανού υπολοίπου ποσού, έως την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης ή ανανέωσης της φιλοξενίας..
 2. Οι διαθέσιμοι πόροι του server, προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Think Different™. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων, υλικού που βρίσκεται σε server της Think Different™, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κ.λπ.
 3. Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου, που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του λογαριασμού του, στους σκληρούς δίσκους της Think Different™, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Think Different™ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία, ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Για την υπέρβαση του ορίου χρήσης πόρων, όπως και αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων στο λογαριασμό του πελάτη, η Think Different™ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη, αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού του ή επιβαρύνοντας με το αντίστοιχο κόστος ανά υπηρεσία ή υπέρβαση.

4.6 Κίνηση δεδομένων κοινόχρηστης φιλοξενίας χωρίς όριο

Με τον όρο Κίνηση δεδομένων ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ (Bandwidth) που παρέχεται σε επιλεγμένα πακέτα κοινόχρηστης φιλοξενίας ιστοσελίδων (Shared Hosting) , εννοείται η παροχή των απαραίτητων πόρων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία μιας συνηθισμένης υγιούς ιστοσελίδας, που δεν έχει λάθη από κακή ανάπτυξη, δε να εκτελεί απαιτητικές διεργασίες σε CPU/RAM και πολλαπλά ερωτήματα προς τον MySQL server ή εξωτερικές υπηρεσίες. Καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας ενός συνηθισμένου ιστοτόπου μιας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρισης ή ελεύθερου επαγγελματία, μιας ατομικής ιστοσελίδας χομπίστα, ενός οργανισμού ή ενός μικρού ηλεκτρονικού καταστήματος και η παροχή δεν παραβιάζει κάτω από όποιες συνθήκες την ορθή λειτουργία των υπολοίπων ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στον ίδιο server.

 1. Η Απεριόριστη παροχή Bandwidth συνάδει με την πολιτική Ορθής Χρήσης, όπου ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα του καταναλώνει χωρίς καθορισμένο όριο κίνησης δεδομένων, που του παρέχει το εταιρικό μας δίκτυο, αντίστοιχο με αυτό της ισοκατανομής της επεξεργαστικής ισχύος του server (CPU) σε όλα τα sites του ιδίου shared hosting server. Όλα τα Shared Hosting Accounts υπόκεινται γενικώς στους όρους χρήσης του Shared Hosting (παράγραφοι Ευθύνη Χρήστη και Χρήση πόρων) και ειδικώς στους αναφερόμενους σε αυτήν την παράγραφο διευκρινιστικής σημασίας.
 2. Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία σε πακέτο με Απεριόριστο Bandwidth σε ιστοσελίδες με υψηλές απαιτήσεις σε CPU, με επισκεψιμότητα που ξεπερνά τις 1.000 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα, με ανάγκες για Online Streaming με τη χρήση των πόρων του server, με Online gaming, ή για την εξυπηρέτηση σκοπών όπως μετάδοση – μεταφορά – αποθήκευση δεδομένων που ουδεμία σχέση έχουν με τον ιστότοπο και με την ομαλή λειτουργία αυτού καθώς και για τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας.
 3. Σε περιπτώσεις παραβίασης της Ορθής Χρήσης του Hosting Account η Think Different™ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απενεργοποίησης, κατάργησης ή και επιβολή περαιτέρω χρέωσης του λογαριασμού, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του εταιρικού δικτύου ή την αποζημίωση (όπου αυτό επιβάλλεται) της ιδίας της εταιρείας ή των φιλοξενούμενων sites λόγω ζημίας που μπορεί να προκλήθηκε.
 4. Επαναφορά του Account μπορεί να ολοκληρωθεί εάν και εφόσον ο πελάτης επιβεβαιώσει εγγράφως την επίλυση του προβλήματος που οδήγησε στην παραβίαση των όρων χρήσης ή την παραδοχή του άμεσης συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης του Shared Hosting.
 5. Η Think Different™ δεν φέρει καμία ευθύνη επιστροφής ή αντιλογισμού ποσού το οποίο καταβλήθηκε για τη φιλοξενία σε Shared Hosting πακέτο που απενεργοποιήθηκε ή τερματίστηκε λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης.

5. Clous Server – Dedicated Servers – VPS

Τo ενημερωτικό για την ανανέωση, θα πρέπει να εξοφλείται έως την προκαθορισμένη ημερομηνία και σε καμία περίπτωση αργότερα. Σε ενδεχόμενη καθυστέρηση της εξόφλησης, η Think Different™ διακόπτει την πρόσβαση και ενεργοποιείτε ένα κόστος επανασύνδεσης (από 59.00 €).

 1. Σε περίπτωση ακύρωση του server, ο πελάτης υποχρεούται να δηλώσει την ακύρωση 1 μήνα πριν την ημερομηνία ανανέωσης.
 2. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο του επόμενου κύκλου ανανέωσης, που αναφέρεται στο αντίστοιχο δελτίο ειδοποίησης.
 3. Οι ακυρώσεις γίνονται την τελευταία μέρα του εκάστοτε μήνα.

6. Ενεργοποίηση – Ανανέωση

 1. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού φιλοξενίας ή άλλης υπηρεσίας του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας της άλλης υπηρεσίας.
 2. Η Think Different™ οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email 7 έως10 ημερολογιακές ημέρες πριν, και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του. Μετά την επιβεβαίωση ανανεώνεται η παροχή της υπηρεσίας, για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση της υπηρεσίας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Think Different™ ή να επιλέξει ακύρωση μέσα από το προσωπικό του περιβάλλον διαχείρισης των υπηρεσιών, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία ανανέωσης.
 3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των επομένων 10 ημερών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη για διευθέτηση του ζητήματος, ο λογαριασμός φιλοξενίας ή υπηρεσία διαγράφεται οριστικά και παύει να παρέχεται.
 4. H Think Different™ ΔΕΝ ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή γίνετε μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μία και μοναδική χρέωση, χωρίς να αποθηκεύονται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη.

7. Επικοινωνία – Πληροφορίες

 1. Ο πελάτης οφείλει να μη δηλώνει ψευδή και ανακριβή προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας και να έχει πάντα το προφίλ του ενημερωμένο στην περιοχή πελατών. Οφείλει δε να ορίσει μία ηλεκτρονική διεύθυνση email, εκτός των email διευθύνσεων των domains του που φιλοξενούνται στην Think Different™, σαν κύρια email διεύθυνση επικοινωνίας, ώστε να μπορεί η Think Different™ να επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο λογαριασμό του. H επικοινωνία και ενημέρωση της Think Different™ προς τον πελάτη, για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό και τις υπηρεσίες του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση account κτλ ) διεξάγεται μέσω e-mail. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά, το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας, ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό του.
 2. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κάθε πελάτη, είναι απόρρητες.
 3. Η Think Different™ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για παρεχόμενες υπηρεσίες, προς τρίτους, για λόγους ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει έγκυρη έγγραφη εντολή του πελάτη, πληρεξούσιο μέσω συμβολαιογράφου, εισαγγελική εντολή, δικαστική απόφαση ή κατόπιν αιτήματος αρμόδιας δημόσιας ελεγκτικής αρχής.
 4. Η τήρηση των στοιχείων πρόσβασης είναι ευθύνη του κάθε πελάτη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας, παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης, μέσα από ασφαλή βήματα. Ο κάθε πελάτης που αντιμετωπίζει θέματα με τον λογαριασμό του, μπορεί να επικοινωνήσει με αίτημα υποστήριξης όλο το 24ωρο κάθε ημέρα ή τηλεφωνικά Δευτ. – Παρ. 08:30-15:30.
 5. Ο κάθε πελάτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την διαδικασία ανάκτησης και να συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους χρήσης που έχουν συνταχθεί για με στόχο την προστασία των δεδομένων και την ομαλή λειτουργία του εταιρικού δικτύου
 6. Αναγνωρίζουμε ότι η ευθύνη για το απόρρητο πληροφοριών είναι συνεχής και δεσμευόμαστε για την λήψη μέτρων για την διατήρηση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών σας.

8. Υπηρεσίες Προώθησης

Γνωρίζοντας ακριβώς τις ενέργειες μας και τα αποτελέσματά τους, αλλά και στηριζόμενοι στις γνώσεις, την εμπειρία και τη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις σε θέματα Παρώθησης ιστοσελίδων, Internet Marketing, και Search Engine Optimization (SEO). Είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε για τα προσυμφωνημένα αποτελέσματα.όπως αυτά περιγράφονται στην οικεία θέση.
Σε διαφορετική περίπτωση, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να απαιτήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας. (Δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά που έχουν καταβληθεί προς τρίτους ).

9. Λογισμικό – Άδειες Χρήσης

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται ή παραμετροποιούνται από την Think Different™, καλύπτονται με συμφωνητικό – άδεια χρήσης, που συνάπτεται και αφορά την ανάπτυξη, χρήση, διαχείριση, υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία ή προώθησή τους.

 1. Η μορφή της άδειας χρήσης μπορεί να είναι έντυπη, σε ηλεκτρονική μορφή ή ενσωματωμένη σε εμφανές σημείο, μέσα στην εφαρμογή. Η χρήση της εφαρμογής, δηλώνει την πλήρη αποδοχή, των όρων χρήσης.
  Καμία εφαρμογή δεν μπορεί να πωληθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε προϊόν, προς πώληση ή προς δημιουργία άμεσου ή έμμεσου κέρδους. Στις περιπτώσεις μεταπωλητών, η άδεια χρήσης ισχύει για ένα πελάτη τους, ανά αντίγραφο της εφαρμογής.
 2. Κάθε εφαρμογή ή σύνολο εφαρμογών που αποτελούν ένα τελικό προϊόν λογισμικού, διανέμονται με άδεια χρήσης για μια εγκατάσταση και ένα όνομα χώρου (domain) που δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μετεγκατασταθεί όλο ή μέρος του, από άλλο όνομα χώρου (domain, subdomain ή subdomain του κύριου domain). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όποια μορφή, εκτός του κύριου ονόματος χώρου (domain), που έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης. Σε όλες τις άδεις χρήσης δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται ορισμένος χρόνος χρήσης.
 3. Η τελικές εφαρμογές που βασίζονται σε ελεύθερες διανομές ανοιχτού λογισμικού, δεν περιλαμβάνουν καμία εγγύηση, εκφρασμένη ή υπονοούμενη, αν ο χρήστης επιλέξει να μην υποστηρίζει ή αναβαθμίζει την εφαρμογή η Think Different™. Ο χρήστης – πελάτης, αναλαμβάνει οποιοδήποτε ρίσκο, γνωστό ή άγνωστο, που αφορά αυτή την εφαρμογή λογισμικού με οποιοδήποτε τρόπο.
 4. Η άδεια χρήσης, δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα επι του λογισμικού, πέραν της χρήσης ή σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών της Think Different™. Τα δικαιώματα λογοτύπων τρίτων εφαρμογών, ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους.
 5. Η αναφορά του δημιουργού στα πηγαία αρχεία των εφαρμογών, δεν μπορούν να αφαιρεθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν και δεν παρέχεται καμία σχετική άδεια ή δικαίωμα στο χρήστη – πελάτη.
 6. Κάθε εφαρμογή ή σύνολο εφαρμογών, εμπορικών ή ελεύθερων που αποτελούν ένα τελικό προϊόν λογισμικού της Think Different™, εάν για όποιο λόγο αποσφασιστεί να μην φιλοξενείται στο ετιαρικό δίκτυο της εταιρείας, αυτόματα παύει να υποστηρίζεται ορισστικά, ολικά ή μερικά και χωρίς δικαίωμα ανάκλησης. Όλα τα θέματα ασφάλειας, αναβαθμίσεων ή συμβατότηας επιλύονται με ευθύνη του πελάτη.

Η Think Different™, επιφυλάσσεται όλων των νόμιμων δικαιωμάτων, τα οποία δεν αναφέρονται ή παραχωρούνται ρητά.

10. Domain Name

Οι όροι χρήσης έχουν εκδοθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α.Φ 973/19 Μαρ. 2018/ΑΠ.Αριθ.843/2 ως “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου ( Domain Names ) με κατάληξη .gr
H Think Different™ παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης και διαχείρισης domain names ως επίσημος εγκεκριμένος καταχωρητής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αρ.Πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ 16908/27/03/08

10.1 Μεταφορά domain προς την Think Different™

 1. Τα ελληνικά ονόματα χώρου (domain name) μεταφέρονται άμεσα, πριν την ημερομηνία λήξης τους μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας – αίτησης μεταφοράς, χωρίς κόστος. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης. Δείτε αναλυτικά την διαδικασία μεταφοράς ενός ελληνικού domain
 2. Τα διεθνή ονόματα χώρου (domain name) μεταφέρονται σε διάρκεια 5 ημερών συνήθως. Το κόστος μεταφοράς είναι ίσο με την αξία διατήρησης για ένα έτος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς, το ποσό σας επιστρέφεται με παράταση της διατήρησης του domain για ένα ακόμη έτος.
 3. Σε Domain που κατά το χρονικό διάστημα της μεταφοράς λήγουν, είναι πιθανό από θέματα που θα παρουσιαστούν, να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς με κίνδυνο να μην ανανεωθούν έγκαιρα.
 4. Η αιτήσεις – παραγγελίες γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του domain. Σε καμία περίπτωση δεν εγείρεται θέμα χρηματικής ή άλλης υλικής ή μη αποζημίωσης.

10.2 Ανανεώσεις

 1. Για τις ανανεώσεις των ονομάτων αποστέλλονται στις 60, 30, 15, 7 και μια ημέρα πριν την ημερομηνία λήξης των ονομάτων ενημερωτικά μηνύματα στον δηλωμένο λογαριασμό email του κάθε πελάτη, για την επικείμενη λήξη των ονομάτων. Δέκα (10) ημέρες πριν αποστέλλεται ενημερωτικό με λεπτομέρειες σχετικές με την ανανέωση, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί και τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε εξόφληση μέ τραπεζική κατάθεση είναι υποχρεωτικές οι ακριβείς πληροφορίες που να συσχετίζουν την κίνηση με το ή τα domain προς ανανέωση.
 2. Με βάση τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου, ο κάθε δικαιούχος χρήσης του domain, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκαιρη ανανέωση. Η Think Different™, δεν έχει την υποχρέωση και δεν ενημερώνει τηλεφωνικά ή με αποστολή SMS για να καλύψει την όποια αμέλεια από μέρους δικαιούχου χρήσης, για ελλειπή στοιχεία επικοινωνίας ή άλλες παραλείψεις.

11. Δήλωση Απορρήτου / Λογαριασμοί Πελατών

 1. Η δημιουργία λογαριασμού πελάτη, δεν προϋποθέτει την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση. Η δήλωση πραγματικών προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας, είναι υποχρέωση του κάθε επισκέπτη, που προχωρά στη δημιουργία ενός λογαριασμού πελάτη στην Think Different™. Πελάτες με λογαριασμούς που δεν πληρούν αυτή την υποχρέωση, θα καλούνται σε διόρθωση των στοιχείων τους και σε περίπτωση άρνησης ο λογαριασμός θα ακολουθεί τη διαδικασία διαγραφής που περιγράφεται στην ενότητα (Λόγοι τερματισμού ενός λογαριασμού φιλοξενίας ιστοσελίδων μετά από καταγγελία τρίτου ή όχι) πιο πάνω.
 2. Με την αποδοχή του παρόντος και την εγγραφή του πελάτη, παρέχεται στην Think Different™, η ρητή εξουσιοδότηση, για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και των δεδομένων εγγραφής, που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπο σύμφωνα με τον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα».
 3. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής.
 4. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη / μέλους του δικτυακού τόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.
 5. Η Think Different™ δεσμεύεται, προστατεύει με σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας και δεν θα διαθέσει, τα προσωπικά στοιχεία και e-mails των πελατών της για την όποιας μορφής εμπορική εκμετάλλευση προς τρίτους.

12. Εγγυήσεις

Η Think Different™ παρέχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων του προσυμφωνημένου ποσού, για τις υπηρεσίες φιλοξενίας για διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών, από την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού φιλοξενίας, σε πίστωση του λογαριασμού του πελάτη. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του πελάτη από τις υπηρεσίες φιλοξενίας της Think Different™ παρέχει το δικαίωμα απαίτησης επιστροφής του προσυμφωνημένου ποσού, σε αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού του πελάτη. Δεν έχουν δικαίωμα απαίτησης επιστροφής, πελάτες που ο λογαριασμός τους τερματίστηκε για τουλάχιστον ένα λόγο, από τους πιο πάνω αναφερόμενους, στην παράγραφο “Λόγοι τερματισμού ενός λογαριασμού φιλοξενίας ιστοσελίδων μετά από καταγγελία τρίτου ή όχι” ή και όποιας παράβασης των όρων χρήσης.
Σε περίπτωση που το προσυμφωνημένο ποσό, περιελάμβανε πρόσθετα έξοδα που καταβλήθηκαν σε τρίτους, το ποσό επιστρέφεται στον πελάτη αφού αφαιρεθούν από αυτό τα παραπάνω έξοδα.

13. Περιορισμός Ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών, των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων και αρχείων η Think Different™ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, διαγραφή, μεταποίηση ή όποιας φύσης καταστροφή ή ζημία μπορεί να προκληθεί από τον πελάτη, από τρίτο ή προς τρίτο, στα αρχεία ή από τα αρχεία που φιλοξενούνται και από εφαρμογές που χρησιμοποιούνται. Ούτε μπορούν να αποτελέσουν αιτία για απαίτηση καταβολής κάθε μορφής αποζημίωσης, από Ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια.

 1. Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Think Different™ δεν υποχρεούται στην επιστροφή του προσυμφωνημένου ποσού ή του υπολοίπου, εάν διακοπή αιτηθεί από μέρους του πελάτη ή παράβασης των όρων χρήσης.
 2. Η Think Different™ διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις στο δικτυακό τόπο σε σχέση με το περιεχόμενο τις τιμές, προσφορές, υπηρεσίες ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η Think Different™ διατηρεί τη διακριτική της ευχέρειά να διακόψει ή περιορίσει το επίπεδο πρόσβασης στο δικτυακό τόπο.
 3. Η Think Different™ δεν φέρει καμιά ευθύνη για το υλικό που αποθηκεύουν οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων ή των λογαριασμών φιλοξενίας, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την ευθύνη για τα αρχεία που χρησιμοποιούν ή φιλοξενούν στον υπό ενοικίαση χώρο φιλοξενίας.
 4. Κάθε ηλεκτρονική εγγραφή πελάτη ή παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται μέσω internet, εάν και μόνο εάν, έχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του πελάτη, των όρων, συνθηκών και περιορισμών, που περιγράφονται πιο πάνω. Αποτελώντας μία επιπλέον απόδειξη ότι ο πελάτης, έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε πλήρως και ανεπιφύλακτα με αυτούς.
 5. Η Think Different™, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση, τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει, να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνέπειες: Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων.

 

Τελευταία ενημέρωση : Νοέμβριος 2023